Lacliy Carolina Acuna Armenta
Saleh Alomri
Emily Hope Anderson
Angelo Angelidis
Parush Arora
Faith Bague-Sampson
Jeremie Banet
Borna Bateni
Henry Bernal
Kamal Sarah Bookwala
Santiago Campos
Wenxuan Cao
Maximianne Castañeda
Ming Cheung Fok
Derek Christopher
Erin Marie Costigliolo
Gamaliel De La Torre
Colin Xavier Deurlington
Stefan Ebmer
Levi Edwards
Malik Fakhar Ahmed
Kory Fenstemacher
Michael Fitzpatrick
Nicholas Fucci
Zhongying Gan
Jieyu Gao
Nicole Golden
Sydney Gordon
Hao-Che Hsu
Vishuddhi Sajeewa Jayawickrema
Chu Ji
Jonas Jia Hao Ho
Jyotsana Kala
Shubham Karnawat
Haeun Kim
Jongho Kim
Yoonjung Kim
Noah Kouchekinia
Renee Lee
Yu Lei
Russell Leonard
Zeyu Li
Tengyuan Liang
Bessy Liao
Xin Lin
Manyun Liu
Yi Liu
Paul Lowood
Herman Hoi Man Luk
Xuejuan Luo
Robert Angus Macdonald
Alex Maciocco
Luis Esteban Maldonado Cabrera
Yogesh Mehta
Benjamin Edward Noland
Nidhi Pandey
Kevin Peng
Zi Peng
Yang Qu
Vandana Thandassery Ramakrishnan
Johannes Rumphorst
Himani Sharma
Manasvi Sharma
Jiwon Son
Stephen Soutyrine
Michael Span
Aaron Sullivan
Karan Sandesh Talathi
Linfeng Tang
Idil Tanrisever
Advitha Thotapalli Arun
Daniel Tracht
Derek Tri Tran
Fikrat Valehli
Mark Van Orden
Vo Thanh Vu Nguyen
Chenyang Wang
Lu Wang
Tom Wang
Xueliang Wang
Yuchen Wang
Cody Weller
Benjamin Westrich
Joanna Williams
Roberto Wilson
Emma Wohl
Nitesh Yadav
Diana Joy  Yang
Zhengyuan Yang
Winnie Yee
Jeeyoung Yoon
Chen Zhang
Hanqiao Zhang
Wenhao Zhao
Chi Zhou
Yunqing Zhu

connect with us

         

© UC Irvine School of Social Sciences - 3151 Social Sciences Plaza, Irvine, CA 92697-5100 - 949.824.2766